facebook instagram

GOLDEN RETRIEVER - REPRODUKTOR

JAZON Mój Zakątek

Młodzieżowy Champion Polski,
Champion Polski

ur. 06.06.2008

więcej informacji

GOLDEN RETRIEVER - SUCZKI HODOWLANE

CETNO Mój Zakątek

ur. 31.07.2016

więcej informacji

FOXY Soniecka Niecka "Balbina"

ur. 4.03.2016

więcej informacji

GOLDEN RETRIEVER - NA EMERYTURZE

JOWITA Mój Zakątek

ur. 06.06.2008

więcej informacji

GOLDEN RETRIEVER - W PAMIĘCI

ESENSJA z Sarniej Góry "Beza"

Młodzieżowy Champion Polski

ur. 01.08.2005; zm. 17.11.2015

więcej informacji

ASHANTI Górska Fantazja "Asza"

ur. 05.11.2002; zm. 29.07.2015

więcej informacji